НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Стрелаштво

Натпреварот требаше да се одржи во месец мај годинава, но истиот е пролонгиран и нов датум на одржување на Светскиот...

1. Просторно организациски услови на објектите Тренажниот процес, припремите и натпреварите ќе се одржуваат во спортски објекти во кои се обезбедени...