НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО СТРЕЛАШТВО 2021

На 13.06.2021 година, на стрелиштето „Беј Бунар“ во Охрид, се одржа државното првенство во стрелаштво за спортисти со инвалидност на Република Северна Македонија, во организација на Параолимпискиот Комитет на Северна Македонија. Натпреварот воедно беше и дел од 33 Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија во организација на Мобилност Македонија.
На првенството настапија 12 спортисти со телесен инвалидитет и 7 спортисти со оштетен слух, кои се натпреваруваа во своите категории во дисциплините пушка и пиштол – микс.
Судии на натпреварот беа Валентина Гоџовска (пушка), Бранимир Јовановски (пиштол) и Драган Дојчиноски, а натпреварот помина во фер и спортска атмосфера.
Средства за одржување на овој натпревар беа обезбедени од Министерството за труд и социјална политика и од Агенцијата за млади и спорт.
РЕЗУЛТАТИ
Воздушен пиштол микс телесни (мажи и жени)
1. Оливера Наковска Бикова-Битола 94,94,94,94,96,92=564
2. Александар Јовановски-Скопје 91,89,93,94,92,89=548
3. Ванчо Каранфилов-Скопје 96,86,86,91,92,91=542
4. Небојша Пејоски-Струга 76,89,86,90,91,83=515
Воздушна пушка СХ1- микс телесни (мажи и жени)
1. Новча Тодоровски-Куманово 82,84,83,80=329
2. Ѓоре Здравески-Прилеп 76,78,83,82=319
3. Елизабета Тодоровска-Куманово 77,81,78,75=311
4. Стеван Ангелоски-Прилеп 80,65,69,72=286
5. Мендо Дивјаковски-Битола 67,72,62,73=274
6. Олга Ристовска-Скопје 56,67,73,61=257
7. Никола Станоевски-Битола 57,62,42,47=208
Воздушна пушка СХ2
1. Никола Ѓуровски-Битола 86,85,87,81=339
Воздушен пиштол микс глуви и наглуви (мажи и жени)
1. Светлан Седмаков-Скопје 85,90,84,92,88,88=527
2. Нина Гуровенко-Пејчиќ-Гевгелија ,90,86,88,89,84,84=521
3. Горан Митревски-Скопје 81,82,84,82,83,81=493
4. Андријана Грковска-Скопје 78,83,74,72,78,70=455
5. Снежана Јарчева-Скопје 49,51,50,52,4661=309
Воздушна пушка глуви микс (мажи и жени)
1. Васил Љомов-Градско 63,74,70,65=272
2. Светлан Седмаков-Скопје 65,71,53,57=246
3. Андријана Грковска-Скопје 58,41,46,38=183
4. Оливер Пејчиќ-Гевгелија 28,54,43,41=166
5. Снежана Јарчева-Скопје 27,23,59,40=149
6. Нина Гуровенко Пејчиќ-Гевгелија 33,26,37,40=136
7. Горан Митревски-Скопје 31,40,26,13=110