НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Шах

Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Северна Македонија - Параолимписки комитет на Северна Македонија, на 03.10.2020 година...

Услови кои организаторот на шаховскиот настан мора да ги обезбеди се: 1. Салата за играње мора да ги задоволува следните...