НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Ваучери од АМС

Извештај за ваучер од АМС за федерација – 2023 г.

Izveshtaj Federacija Vaucher 2023

 

Извештаи за ваучери од АМС за спортски клубови – 2023 г.

Izveshtaj Klubovi Vaucher 2023

 

Извештај за ваучер од АМС за федерација – 2022 г.

Izveshtaj Vaucer NFSRISM-PKSM_2022

 

Извештаи за ваучери од АМС за спортски клубови – 2022 г.

Izveshtaj klubovi 2022

 

Извештај за ваучер од АМС за спортисти – 2022 г.

Izveshtaj Vaucer O.N.BIKOVA_2022

 

Предлог ранг листа за Ваучер 2023 г. – Клубови

Koregirana-predlog-Rang-lista-Klubovi_Vaucer_2023

 

Предлог ранг листа за Ваучер 2023 г. – Спортисти

Predlog-Lista-Sportisti_Vaucer_2023

 

Извештај за ваучер од АМС за федерација – 2021 г.

Izveshtaj Vaucer_2021_NFSRISM-PKSM

 

Извештај за ваучер од АМС за спортисти – 2021 г.

Izveshtaj Vaucer_2021 Olivera N. Bikova

 

Извештаи за ваучери од АМС за спортски клубови – 2021 г.

klubovi 2021

 

Предлог ранг листи за ваучери од АМС за 2022 г.

predlog lista - klubovi 2022 Predlog lista - sportisti 2022

 

Извештај за ваучери од АМС за 2020 г.

Izveshtaj-za-Vaucer-2020-god.

 

Извештај за ваучери од АМС за 2019 г.

Izveshtaj-za-Vaucer-2019-god