НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Стрелаштво

На 25.02.2023 година, на воздушното стрелиште во Битола се одржа Државно првенство во стрелаштво со воздушно оружје – пушка и...