НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Извештај за информации од јавен карактер

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2023 година

[pdf-embedder url=”http://fsrim.org.mk/wp-content/uploads/2024/01/godishen-izveshtaj-aspi_29.01.2024.pdf” title=”Godishen izveshtaj ASPI_29.01.2024″]

 

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година

[pdf-embedder url=”http://fsrim.org.mk/wp-content/uploads/2023/01/sken-god.-izveshtaj-do-agencija-za-slob.pristap-na-informacii_26.01.2023.pdf” title=”Sken-God.-Izveshtaj-do-Agencija-za-slob.pristap-na-informacii_26.01.2023″]