НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Атлетика

Факти и бројки: -120 учесници од: Македонија, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и Хрватска. -Победниците од националното првенство...

08-11.06.2017, Струга и Охрид Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија-Мобилност Македонија во соорганизација со Македонскиот параолимписки комитет,...

CR0ATIA OPEN 2017 Меѓународен пара атлетски митинг Медали за Дејан Ѓорѓиевски и Ифраим Љута. На првиот ден настапија нашите спортисти...