НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Атлетика

08-11.06.2017, Струга и Охрид Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија-Мобилност Македонија во соорганизација со Македонскиот параолимписки комитет,...

CR0ATIA OPEN 2017 Меѓународен пара атлетски митинг Медали за Дејан Ѓорѓиевски и Ифраим Љута. На првиот ден настапија нашите спортисти...

На 04.07.2015 година во Вараждин, Хрватска, се одржа меѓународниот натпревар „CRO Open 2015“  на кој учествуваа 87 натпреварувачи ( 75...