НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Едукативна работилница „Change Your Mindset – Sport4Everyone“, за време на 30 јубилејни Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија

Факти и бројки:
-120 учесници од: Македонија, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и Хрватска.
-Победниците од националното првенство облечени во маиците со лого на проектот „Change Your Mindset – Sport4Everyone“.
-Практична примена на заклучоците од проектот „Change Your Mindset – Sport4Everyone“.
-4 дена спорт, забава, едукација,дружење, рекреација….

« на 2 »