НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО АТЛЕТИКА 2018

На 09.06.2018 година на стадионот „Биљанини Извори“ во Охрид се одржа Државно првенство на Македонија во атлетика во организација на Македонскиот параолимписки комитет. Финансиска поддршка на првенството беше обезбедена од Министерството за труд и социјална политика.
На натпреварот учествуваа спортисти со телесен инвалидитет и слпи и слабовидни спортисти.

Резултати:

Спортисти со телесен инвалидитет:

МАЖИ КЛАСА Ф37-Ф46 и општа

 1. Николчо Пеев Ф36 Гевгелија 1768
  2. Дејан Ѓорѓиевски Ф42 Скопје 1737
  3. Митко Орданов Ф44 Кавадарци 1610
  4. Александар Талески-општа Гевгелија 1577
  5. Горан Димчевски Ф42 Битола 1376
  6. Ефтимчо Атанасовски-општа,Кочани 1335
  7. Димче Алексовски Ф46 Штип 1321
  8. Имер Сефери Ф44 Скопје 1308
  9. Савре Бојковиќ Ф44 Кумново 1293
  10. Дарко Спирковски Ф44 Битола 1286
  11. Благојче Негриевски Ф37 Скопје 1243
  12. Иван Георгиев Ф37 Штип 1232
  13. Тони Митровски Ф44 Скопје 1208
  14. Ванчо Каранфилов Ф42 Скопје 1204
  15. Мендо Дивјаковски општа Битола 1200
  16. Васко Тушевски Ф44 Скопје 1187
  17. Томе Ристевски општа Кичево 1126
  18. Миле Ачески општа Прилеп 1106
  19. Авни Љата Ф38 Дебар 1102
  20. Ристо Ангелов Ф44 Радовиш 1098
  21. Бобан Јордановски Ф36 Кичево 1066
  22. Горанчо Јакшиќ општа Штип 1034
  23. Зоран Ѓоргиевски Ф42 Кумново 1032
  24. Зоран Димов општа Велес 989
  25. Драге Марковски Ф44 Тетово 881
  26. Скендер Рахмановски Ф38 Дебар 879
  27. Горан Здравков општа Велес 684
  28. Драги Стефановски Ф44 Кратово 256 ДНФ
  29. Ала Белкија Ф44 Струга 0 ДНС

ЖЕНИ КЛАСА 54-57

 1. Иванка Колева Ф57 Бугарија 2310
  2. Сафета Тргиќ Ф54 БиХ 1573
  3. Елена Давитковска Ф56 Куманово 1388
  4. Љубица Боевска Ф57 Струмица 1000
  5. Јелена Трајковиќ Ф57 Скопје 924
  6. Шухра Зукановиќ Ф55 БиХ 833
  7. Елизабета Санева Ф55 Штип 628

МАЖИ КЛАСА Ф 53-57

 1. Гоце Миновски Ф53 Скопје 2135
  2. Петар Петров Ф57 Бугарија 1814
  3. Рефик Ибрагиќ Ф53 БиХ 1671
  4. Винко Хрен Ф54 Словенија 1448
  5. Зоран Јовановски Ф55 Струмица 1423
  6. Златко Арсовски Ф55 Кочани 1265
  7. Горан Спасов Ф57 Скопје 1142
  8. Игор Димитриевски Ф56 Струмица 1141
  9. Александар Јовановски Ф54 Скопје 1123
  10. Стјепан Вурулиќ Ф56 Словенија 1117
  11. Игор Јеранко Ф52 Словенија 1020
  12. Пецо Петковски Ф56 Скопје 986
  13. Теуфик Зукановиќ Ф56 БиХ 951
  14. Марко Лазаров Ф57 Гевгелија 860
  15. Азис Зендели Ф57 Тетово 836
  16. Спасе Коцев Ф55 Радовиш 0 ДНС

ЖЕНИ КЛАСА 37-46 и општа

 1. Силвана Трајковска општа Скопје 1345
  2. Нада Цветковска Ф46 Куманово 1329
  3. Лидија Успрцова Ф42 Штип 1306
  4. Љиљана Мицовска Ф46 Кочани 1250
  5. Нада Илиоска Ф44 Кичево 1241
  6. Лидија Вељановска општа Битола 1140
  7. Снежана Јанева Ф44 Битола 1065
  8. Зорица Арсовска општа Скопје 935
  9. Јасмина Стојановска општа Скопје 886
  10. Стојна Владова општа Штип 818
  11. Тајна Ристеска Ф37 Прилеп 809
  12. Јованка Атанасова општа Велес 670
  13. Љуба Јованова Ф46 Радовиш 623

Слепи и слабовидни:
1. Сејди Синани Ф11 Струга 1391
2. Круме Крстаноски Ф11 Струга 1162
3. Ибраим Исмаиловски Ф11 Куманово 1132
4. Муарем Песочани Ф12 Струга 1104
5. Сашо Костадиновски Ф12 Скопје 1059
6. Ѓоре Чапанов Ф12 Битола 1000
7. Диме Колароски Ф12 Прилеп 994
8. Спасе Ангеловски Ф13 Скопје 991
9. Тони Лазов Ф13 Скопје 814
10. Ферид Селим Ф12 Охрид 771
11. Александар Галевски Ф13 Скопје 700

[Best_Wordpress_Gallery id=”150″ gal_title=”atletika2018″]