ПОДЕЛЕНИ 60 ДИРЕКТНИ КВОТИ ВО СТРЕЛАШТВО

ПОДЕЛЕНИ 60 ДИРЕКТНИ КВОТИ ВО СТРЕЛАШТВО (ОД ВКУПНО 150), ЗА УЧЕСТВО НА ПАРАОЛИМПИСКИ ИГРИ ВО ТОКИО 2020