НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ЛИКН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ФИНАЛНАТА ВЕРЗИЈА НА ПРИРАЧНИКОТ ЗА ГИМНАСТИКА ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ #GYM4ALL