ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО АТЛЕТИКА 2018

  • PDF

2На 09.06.2018 година на стадионот „Биљанини Извори“ во Охрид се одржа Државно првенство на Македонија во атлетика во организација на Македонскиот параолимписки комитет. Финансиска поддршка на првенството беше обезбедена од Министерството за труд и социјална политика.
На натпреварот учествуваа спортисти со телесен инвалидитет и слпи и слабовидни спортисти.

Резултати:

Спортисти со телесен инвалидитет:

МАЖИ КЛАСА Ф37-Ф46 и општа

1. Николчо Пеев Ф36 Гевгелија 1768 
2. Дејан Ѓорѓиевски Ф42 Скопје 1737 
3. Митко Орданов Ф44 Кавадарци 1610 
4. Александар Талески-општа Гевгелија 1577 
5. Горан Димчевски Ф42 Битола 1376 
6. Ефтимчо Атанасовски-општа,Кочани 1335 
7. Димче Алексовски Ф46 Штип 1321 
8. Имер Сефери Ф44 Скопје 1308 
9. Савре Бојковиќ Ф44 Кумново 1293 
10. Дарко Спирковски Ф44 Битола 1286 
11. Благојче Негриевски Ф37 Скопје 1243 
12. Иван Георгиев Ф37 Штип 1232 
13. Тони Митровски Ф44 Скопје 1208 
14. Ванчо Каранфилов Ф42 Скопје 1204 
15. Мендо Дивјаковски општа Битола 1200 
16. Васко Тушевски Ф44 Скопје 1187 
17. Томе Ристевски општа Кичево 1126 
18. Миле Ачески општа Прилеп 1106 
19. Авни Љата Ф38 Дебар 1102 
20. Ристо Ангелов Ф44 Радовиш 1098 
21. Бобан Јордановски Ф36 Кичево 1066 
22. Горанчо Јакшиќ општа Штип 1034 
23. Зоран Ѓоргиевски Ф42 Кумново 1032 
24. Зоран Димов општа Велес 989 
25. Драге Марковски Ф44 Тетово 881 
26. Скендер Рахмановски Ф38 Дебар 879 
27. Горан Здравков општа Велес 684 
28. Драги Стефановски Ф44 Кратово 256 ДНФ
29. Ала Белкија Ф44 Струга 0 ДНС

ЖЕНИ КЛАСА 54-57

1. Иванка Колева Ф57 Бугарија 2310
2. Сафета Тргиќ Ф54 БиХ 1573
3. Елена Давитковска Ф56 Куманово 1388
4. Љубица Боевска Ф57 Струмица 1000
5. Јелена Трајковиќ Ф57 Скопје 924
6. Шухра Зукановиќ Ф55 БиХ 833
7. Елизабета Санева Ф55 Штип 628

МАЖИ КЛАСА Ф 53-57

1. Гоце Миновски Ф53 Скопје 2135 
2. Петар Петров Ф57 Бугарија 1814 
3. Рефик Ибрагиќ Ф53 БиХ 1671 
4. Винко Хрен Ф54 Словенија 1448 
5. Зоран Јовановски Ф55 Струмица 1423 
6. Златко Арсовски Ф55 Кочани 1265 
7. Горан Спасов Ф57 Скопје 1142 
8. Игор Димитриевски Ф56 Струмица 1141 
9. Александар Јовановски Ф54 Скопје 1123 
10. Стјепан Вурулиќ Ф56 Словенија 1117 
11. Игор Јеранко Ф52 Словенија 1020 
12. Пецо Петковски Ф56 Скопје 986 
13. Теуфик Зукановиќ Ф56 БиХ 951 
14. Марко Лазаров Ф57 Гевгелија 860 
15. Азис Зендели Ф57 Тетово 836 
16. Спасе Коцев Ф55 Радовиш 0 ДНС

ЖЕНИ КЛАСА 37-46 и општа

1. Силвана Трајковска општа Скопје 1345
2. Нада Цветковска Ф46 Куманово 1329
3. Лидија Успрцова Ф42 Штип 1306
4. Љиљана Мицовска Ф46 Кочани 1250
5. Нада Илиоска Ф44 Кичево 1241
6. Лидија Вељановска општа Битола 1140
7. Снежана Јанева Ф44 Битола 1065
8. Зорица Арсовска општа Скопје 935
9. Јасмина Стојановска општа Скопје 886
10. Стојна Владова општа Штип 818
11. Тајна Ристеска Ф37 Прилеп 809
12. Јованка Атанасова општа Велес 670
13. Љуба Јованова Ф46 Радовиш 623

Слепи и слабовидни:
1. Сејди Синани Ф11 Струга 1391
2. Круме Крстаноски Ф11 Струга 1162
3. Ибраим Исмаиловски Ф11 Куманово 1132
4. Муарем Песочани Ф12 Струга 1104
5. Сашо Костадиновски Ф12 Скопје 1059
6. Ѓоре Чапанов Ф12 Битола 1000
7. Диме Колароски Ф12 Прилеп 994
8. Спасе Ангеловски Ф13 Скопје 991
9. Тони Лазов Ф13 Скопје 814
10. Ферид Селим Ф12 Охрид 771
11. Александар Галевски Ф13 Скопје 700

You are here