Стрелаштво

  • PDF

Селектор и тренер:

Бранимир Јовановски - Виш тренер по стрелаштво и тренер со лиценца од Меѓународна стрелачка Федерација (ISSF).

Помошник тренер:

Александар Келешов - Професор по физичка култура

Државно првенство во стрелаштво

 Постигнати резултати на Државното првенство во стрелаштво:

2012 година

2011 година

2009 година

2008 година

2007 година

2006 година

2005 година

You are here