НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО АТЛЕТИКА 2021

На 06.06.2021 година, на стадионот „Атина Бојаџи“ во Охрид, во организација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Северна Македонија – Параолимпискиот комитет на Северна Македонија и Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, беше одржано државно првенство во атлетски повеќебој. Натпреварот беше спроведен и како дел од 33 Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија.
Учесниците на настанот ги почитуваа важечките протоколи за заштита од Ковид-19, а беа постигнати следните пласмани:
Спортисти со телесен инвалидитет:
Жени класи Ф42-46 и општа
 1. Силвана Трајковска, Скопје 1.298 поени
 2. Лилјана Мицовска, Кочани 1.256 поени
 3. Лидија Успрцова, Штип 1.237 поени
 4. Нада Илиоска, Кичево 1.126 поени
 5. Лидија Вељановска, Битола 1.063 поени
 6. Радица Митровска, Скопје 1.001 поен
 7. Николина Манчева, Скопје 924 поени
 8. Зорица Сандева, Штип 912 поени
Жени Класи Ф53-57
 1. Елена Давитковска, Куманово 1.622 поени
 2. Љубица Боевска, Струмица 1.065 поени
 3. Дивна Танева, Струмица 908 поени
 4. Јелена Трајковиќ, Скопје 852 поени
Мажи класи Ф36-37, Ф42-46 и општа
 1. Никола Пеев, Гевгелија 1.846 поени
 2. Дејан Ѓорѓиевски, Скопје 1.514 поени
 3. Александар Талески, Гевгелија 1444 поени
 4. Горан Димчевски, Битола 1.285 поени
 5. Дарко Спирковски, Битола 1.281 поени
 6. Савре Бојковиќ, Куманово 1.164 поени
 7. Благојче Негриевски, Скопје 1.100 поени
 8. Имер Сефери, Скопје 980 поени
 9. Ристе Станкоски, Велес 846 поени
Мажи класи Ф53-57
 1. Гоце Миновски, Скопје 2.181 поени
 2. Зоран Јовановски, Струмица 1.359,4 поени
 3. Златко Арсовски, Кочани 1.359 поени
 4. Александар Јовановски, Скопје 1.187 поени
 5. Муштеба Амети, Охрид 1.083 поени
 6. Горан Спасов, Скопје 1.053 поени
 7. Небојша Пејоски, Струга 976 поени
 8. Пецо Петковски, Скопје 844 поени
 9. Авни Хисмани, Тетово 692 поени
 10. Игор Марковски, Струга 538 поени
Слепи и слабовидни спортисти класи Ф11-13
 1. Ифраим Љута, Тетово 1.188 поени
 2. Ибраим Исмаиловски, Куманово 1.182 поени
 3. Тихомир Шопкиќ, Скопје 1.170 поени
 4. Муарем Песочани,Струга 1.136 поени
 5. Сашо Костадиновски, Скопје 1.116 поени
 6. Димко Коларовски, Крушево 1.094 поени
 7. Благоја Јошев,Кавадарци 912 поени
 8. Невзат Мамедовски, Скопје 742 поени
 9. Мирослав Симитковски, Скопје 707 поени
 10. Ѓоре Чапанов, Битола 670 поени
Глуви и наглуви спортисти
 1. Бурхан Махмудовски, Куманово
 2. Оливер Пејчиќ, Гевгелија
 3. Васко Марков, Скопје
 4. Ајдовни Османовски, Битола
 5. Мустафа Бекировски, Куманово
 6. Мираџ Асипов, Скопје
 7. Нина Пејчиќ, Гевгелија
 8. Маја Маркова, Скопје
 9. Татјана Чечера, Куманово
 10. Владимир Милошоски, Кичево
 11. Ибрахим Шахиров, Кочани
 12. Јове Илиевски, Битола

[Best_Wordpress_Gallery id=”311″ gal_title=”atletika2021″]