НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Разно

1. Просторно организациски услови на објектите Тренажниот процес, припремите и натпреварите ќе се одржуваат во спортски објекти во кои се обезбедени...

Услови кои организаторот на шаховскиот настан мора да ги обезбеди се: 1. Салата за играње мора да ги задоволува следните...