НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

СВЕТСКА АНТИ ДОПИНГ АСОЦИЈАЦИЈА – ЛИСТА НА ЗАБРАНЕТИ СРЕДСТВА ЗА 2020