НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

РАБОТЕН СОСТАНОК СО ДИМИТРИЈЕ ЛАЗАРОВСКИ, РАКОВОДИТЕЛ НА ПАРА ЗИМСКИ СПОРТОВИ ПРИ МЕЃУНАРОДНИОТ ПАРАОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ

Meeting in Skopje with Mr. Dimitrije Lazarovski, International Paralympic Committee (IPC) Head of World Para Snow Sports

На 27.05.2019 година претседателот и генералниот секретар на Македонскиот параолимписки комитет остварија работен состанок со Димитрије Лазаровски, раководител на Светски пара зимски спортови при Меѓународниот параолимписки комитет. На состанокот разменивме идеи за збогатување на содржината на делувањето на Македонскиот параолимписки комитит, форми на делување, можност за аплицирање на проекти, можност за аплицирање за организација на кампови прегу АГИТОС фондацијата, можност за добивање на грант за набавка на опрема и други теми.
Му благодариме на Димитрија за можноста да оствриме средба, како и за искрено пружената рака за соработка во иднина