НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Предлог листи на спортски клубови и активни спортисти за добивање на спортски ваучер