НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Предлог листи на спортски клубови и активни спортисти за добивање на спортски ваучер

Предлог Листи на спортски клубови и активни спортисти од НФСРИСМ – ПКСМ кои ги исполнуваат критериумите за користење на средства за даночно ослободување.

 

Предлог листа на спортски клубови 2021 г.

Предлог листа на активни спортисти 2021 г.