НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ОДРЖАНА ТЕМАТСКА РАБОТИЛНИЦА ВО ОХРИД ЗА СПОРТИСТКИТЕ И СПОРТСКИТЕ РАБОТНИЦИ СО И БЕЗ ИНВАЛИДИТЕТ НА ТЕМА „ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО СПОРТОТ И СПОРТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Северна Македонија – Параолимписки комитет на Северна Македонија, со поддршка од Меѓународниот параолимпики комитет (ИПЦ), од средствата од Грантот за развој на членките на Меѓународниот Параолимписки Комитет за 2022/2023 година, на 14-15.07.2023 година, во хотелот „Конгресен Центар“ во Охрид, организираше тематска работилница за 16 спортистки и волонтерки, со и без инвалидност, на која предавачи беа Татјана Блажевска, од Секторот спорт при Агенцијата за млади и спорт, и Бранимир Јовановски, претседател на Параолимпискиот комитет на Северна Македонија.
Првиот работен ден, Татјана Блажевска имаше презентација на тема „Родово одговорно буџетирање“, додека Бранимир Јовановски на тема „Жените во спортот – предизвици и бенефити“.
Вториот работен ден, Татјана Блажевска излагаше на тема „Жената во спортот – застапеноста на жените во спортските организации“, Бранимир Јовановски на тема „Основни разлики помеѓу женскиот и машкиот пол кои влијаат на постигнување на спортските резултати“, додека Оливера Наковска Бикова на тема „Врвен тренажен процес низ призма на врвна спортистка“.
По завршувањето на презентациите и во двата работни дена, беше развиена широка дискусија од страна на присутните, беа разменети искуства и информации за застапеноста на жените како на спортските терени, така и во органите на управување во спортските клубови и во федерациите, а нашата врвна спортистка Оливера Наковска Бикова од призма на врвен спортист, дискутираше за тешкотиите, предизвиците, упорноста, обврските, но и бенефитите кои ги носи врвниот тренажен процес. Дискусијата беше надополнета од нејзиниот тренер Јовановски,кој истакна дека планирањето и спроведувањето на тренажниот процес на врвните спортистки не е така едноставна работа, особено не во системот во кој функционира нашата држава со сите предизвици со кои се соочуваме, субјективни (пред се обврски на работа и обврски во семејството на спортистките), но и објективни (застарена опрема, неможност за набавка на квалитетна муниција и оружје, недоволно средства за организирање на тренажни кампови, немање на стрелишта, особено малокалибарски…).
Темите беше доволно поучни и провокативни така да присутните предложија и кон крајот на годината, или на почеток на следната, да се организира слична тематска работилница, по можност повеќедневна, со поголем број на излагачи и учеснички на истата.
Параолимпискиот комитет веќе поднесе апликација за грант за 2023/2024 година до ИПЦ и до крајот на септември очекуваме да добиеме одговор дали истата е прифатена и дали ова работилница ќе го добие своето второ издание.

[Best_Wordpress_Gallery id=”456″ gal_title=”zeni2023″]