НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Спортски клубови на НСФРИМ-МПК кои можат да бидат корисницина средства од даночно поттикнување по Закон за добивка од добивката за 2019 год

Ред. Бр. Име на клубот Адреса, е-маил Претседател Бр. на решение за вршење дејност спорт
1. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите „Кисела вода“ Скопје ул. „Иван Козаров“ бб

Кисела вода

ssrikiselavoda@yahoo.com

Ванчо Каранфилов  
2. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Куманово ул. „Доне Божинов“ бр. 24

Куманово

brajo@t.mk

Страшко Коцевски  
3. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Битола ул. „Карпош“ бб

Битола

vasko_61bt@hotmail.com

Васко Стефановски  
4. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Велес ул. „Алексо Демниевски“ бр. 9

Велес

pajdak@gmail.com

Вангел Жабев  
5. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Прилеп ул. „Стеван Апостолски“ бб

Прилеп

ssriprilep@t.mk

Рубинчо Ристески  
6. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Охрид ул. „Даме Груев“ бр 113

Охрид

ekremzizi@hotmail.com

Венко Голабоски  
7. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Тетово ул. Предраг Јанчевски“ бр. 2

Тетово

slepi.tetovo@hotmail.com

Драге Маркоски  
8. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Кавадарци ул. Моша Пијаде“ 4/2-24

Кавадарци

delnik@mail.net.mk

Николчо Делов  
9. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Штип ул. „Сутјеска“ бр. 43б

Штип

zio-stip@hotmail.com

Штерјо Николов  
10. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Кочани ул. „Гоце Делчев“ бр. 1

Кочани

mobilnostkocani@gmail.com

Љупчо Филипов  
11. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите – Гостивар ул. „Питарница“ бр. 23

Гостивар

filiposkip@yahoo.com

Павле Филипоски