НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ТРКАЛЕЗНА МАСА

„Идентификување на проблемите со кои се соочуваат младите лица со инвалидност во вклучување во процесот на телесна вежба и спорт, како предуслов за здрав живот и предлог решенија како истите да се надминат“.

Покана: (види тука)