НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Почесен член на ФСРИМ – МПК

Темелко Дојчиноски избран за почесен член на ФСРИМ-МПК

По предлог на Извршниот одбор на ФСРИМ-МПК Собранието донесе Одлука за избор на Почесен член на ФСРИМ-МПК. За почесен член на Федерацијата за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет едногласно беше избран Темелко Дојчиноски. Се донесе одлука да се изработи посебна плакета за почесниот член која ќе му биде врачена на првата поголема спортска манифестација која ќе ја организира ФСРИМ-МПК.