НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА НОВ ДАТУМ ПАРАОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ ТОКИО 2020 ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ОД 24 АВГУСТ ДО 5 СЕПТЕМВРИ 2021