НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА НОВ ДАТУМ ПАРАОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ ТОКИО 2020 ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ОД 24 АВГУСТ ДО 5 СЕПТЕМВРИ 2021

ИПЦ ќе воспостави нови квалификациски критериуми

Спортистите кои веќе се квалификувани за Токио 2020 остануваат квалификувани

Paralympics will take place 24 August-5 September 2021

IPC to establish new qualification criteria

Athletes already qualified for Tokyo 2020 remain qualified