НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Спортски игри на СТИЛМ 2009

21-ви републички спортски игри на телесни инвалиди на Македонија

Од 28-31.05.2009 година на спортскиот комплекс “Биљанини Извори”, стрелиштето “Бејбунар” и ОУ “Климент Охридски” во Охрид, во организација на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија и Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет, беа одржани 21-те Републички спортски игри на телесни инвалиди на Македонија на кои учествуваа 90 натпреварувачи од 15 општински и меѓуопштински здруженија на телесни инвалиди од државата. Натпреварите се одржаа во 3 спортови и тоа: стрелаштво, атлетика и пинг понг.

Освојувачи на медали:

Стрелаштво

Воздушен пиштол:

1. Ванчо Каранфилов 564
2. Бранимир Јовановски 554
3. Оливера Наковска Бикова 551

Воздушна пушка мажи:

1. Новча Тодоровски 351
2. Николче Станојоски 345
3. Бранимир Јовановски 325

Воздушна пушка жени:

1. Вергита Сули 309
2. Олга Ристовска 276
3. Елизабета Тодоровска 266

Воздушна пушка со сталак:

1. Дејан Танески 360
2. Снежана Танеска 321
3. Оливера Наковска Бикова 306

 

Атлетика (фрлачки повеќебој)

Мажи (класи Ф37-46 и општа):

1. Александар Талески 1595
2. Митко Орданов 1431
3. Димче Алексовски 1397

Мажи (класи Ф53-57):

1. Зоран Јовановски 1079
2. Муштеба Амети 1058
3. Осман Шенази 1054

Жени (класи Ф37-46 и општа):

1. Лилјана Мицовска 1358
2. Нада Цветковска 1314
3. Орхидеја Пановска 1215

Жени (класи Ф53-57):

1. Елизабета Тодоровска 1407
2. Вергита Сули 1403
3. Нурие Фарези 660

 

Пинг понг

Мажи класи 3-5:

1. Миодраг Игњатовиќ Скопје
2. Трајче Стојановски Скопје
3. Ристо Фотевски Скопје

Мажи класи 6-8:

1. Рубинчо Ристески Прилеп
2. Марјан Зафировски Скопје
3. Васко Стефановски Битола

Мажи класи 9-10:

1. Небојша Ташиќ Куманово
2. Страшко Коцевски Куманово
3. Дејан Ѓорѓиевски Скопје

Жени класи 6-10:

1. Лилјана Мицовска Кочани
2. Снежана Танеска Охрид
3. Олга Ристовска Скопје