НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ОФИЦИЈАЛНО ОТКАЖУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ ВО ХАНОВЕР 2020, ЗАРАДИ КОВИД-19

IMPORTANT: Official Cancellation of ISCH 2020

Почитувани дами и господа,

Dear Sir or Madame,

За жал, мора да ве известиме дека, според сегашните наредби на надлежните органи, сите големи настани во Хановер мора да бидат откажани.

Unfortunately we have to inform you that according to current orders of the authorities all major events in Hanover have to be canceled.

Наредбите и препораките на Институтот „Роберт Кох“ нè принудуваат да го откажеме официјално ISCH 2020. Одложувањето за подоцнежен датум годинава за жал не е можно.

This orders and the recommendations of the Robert Koch Institute force us to cancel ISCH 2020 officially. A postponement to a later date this year is regrettably not possible due to scheduling reasons.

Ние сме многу тажни заради откажувањето, но здравјето на спортистите, функционерите, вработените и јавноста е нашиот главен приоритет. Би сакале да ве поканиме на следниот ISCH, кој ќе се одржи од 22-ри април до 2-ри мај 2021 година и со задоволство ви посакуваме добредојде како гости во Хановер следната година.

We are very sad about the cancellation, but the health of athletes, officials, employees and the public is our top priority. We would like to invite you to the next ISCH from April 22nd to May 2nd, 2021 and would be very happy to welcome you as guests in Hanover.

Ви благодариме за разбирањето и со почит,

Thank you for your understanding and with kind regards

Axel Rott

President of the Niedersächsicher Sportschützenverband e.V.