НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ОБЈАВЕН РАСПОРЕДОТ НА ДИСЦИПЛИНИ ВО СТРЕЛАШТВО НА ПАРАОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ ВО ТОКИО 2020 (2021)

Shooting Competition Schedule on Paralympic Games Tokyo 2020 (2021)
Засега само Оливера Наковска Бикова има обезбедено настап на Параолимписките игри во Токио и таа ќе настапи:
-На 31.08.2021 дисциплина П2-Воздушен пиштол жени 10 метри (квалификации, а потоа и финале)
-На 02.09.2021 дисциплина П3-Спорт пиштол 25 метри (квалификации, а потоа и финале)
-На 04.09.2021 дисциплина П4-Пиштол слободен избор 50 метри (квалификации, а потоа и финале)
So far, only our shooter Olivera Nakovska Bikova has a direct quota for participation on the Paralympic Games Tokyo, and she will compete on:
-31.08.2021 discipline P2 – Women’s 10m Air Pistol SH1 (qualifications, and final)
-02.09.2021 discipline P3 – Mixed 25m Pistol SH1 (qualifications, and the final)
-04.09.2021 discipline P4 – Mixed 50m Pistol SH1 (qualifications, and final)
Доколку Ванчо Каранфилов и Александар Јовановски се изборат за квота (едеен од нив или двајцата) настапуваат во истите денови како и Оливера.
If Vancho Karanfilov and Aleksandar Jovanovski achieve a quota (one of them or both) they will participate on the same days as Olivera.
Некој ќе каже има време, цела година дена до тогаш!!! Е, тука е трикот, нема време, само привидно делува дека е далеку, а толку е близу.
Someone will say there is enough time, a whole year until then !!! Well, here’s the trick, there’s no time, it just seems like it’s far away, but it’s a so close.
Ги советувам моите спортисти и во услови на коронавирус вредно да тренираат, дома и на стрелиште, тренажни задачи за сув тренинг се дадени и треба да се придржуваат кон нив. Искрено се надевам дека ќе започне набргу и активен тренинг на стрелиште, дека работата ќе се нормализира, но тоа не зависи од нас.
I advise all my shooters to train hard every day, even in corona-virus conditions, at home and on the shooting range, they have a dry training daily tasks and should be adhered to. I sincerely hope that active shooting training will start soon, that the work will be normalized under my direct supervision of training, but it does not depend of us.