НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Млад спортист – спортска надеж

Во рамките на спроведување на член 37-а од Законот за спорт и член 6 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист – спортска надеж, Агенцијата за млади и спорт ќе додели стипендии на најуспешни спортисти – младинци и младинки до 20 години во сите спортови за 2009 година.

За таа цел ФСРИМ – МПК до своите организации – членки доставува барање за собирање на предлози за млади инвалидни лица кои постигнуваат високи резултати во било кој спорт.

Предлозите треба да бидат доставени до 11.08.2009 година (вторник) на адреса на ФСРИМ – МПК (ул.„11 Октомври 42а, 1000 Скопје) или на факс 02 3 163 551.