НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ ПОНГ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА НФСРИСМ-ПКСМ

На 25.09.2022 година во салата „Јасмин“ во Кавадарци, во организација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Северна Македонија – Параолимпискиот комитет на Северна Македонија, се одржа Државното првенство во пинг понг за спортисти со инвалидност.
На натпреварот учествиваа 42 спортисти со инвалидност од кои 26 спортисти со телесен инвалидитет и 16 спортисти со оштетен слух.
Судии на натпреварот беа Драган Дојчиноски, Тони Пајдаков и Бранимир Јовановски, а натпреварот се одржа во исклучително фер и коректна атмосфера.
На најдобрите по одделни категории им беа доделени медали од страна на генералниот секретар на комитетот, Драган Дојчиноски.
Средства за покривање на трошоците за одржување на државното првенство беа обезбедени од Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за млади и спорт.
РЕЗУЛТАТИ:
Жени телесен инвалидитет класи 6-10
1.Олга Ристовска-Скопје
2.Оливера Наковска-Бикова-Битола
3.Магдалена Делова-Кавадарци
4.Тајна Ристеска-Прилеп
Мажи телесна инвалидност класи 3-5
 1. Зоран Јовановски-Струмица
 2. Бранимир Јовановски-Куманово
 3. Муштеба Амети-Охрид
 4. Васил Росомански-Кавадарци
 5. Илчо Кангов-Гевгелија
 6. Михајло Михајлов-Кавадарци
Мажи телесна инвалидност класи 6-8
 1. Рубинчо Ристески-Прилеп
 2. Тони Митровски-Скопје
 3. Дончо Чамбов-Велес
 4. Ванчо Каранфилов-Скопје
 5. Златко Биков-Битола
 6. Томи Јаневски-Битола
 7. Костадин Николов-Струмица
 8. Огнен Илиески-Прилеп
 9. Николчо Делов-Кавадарци
Мажи телесна инвалидност класи 9-10
 1. Дејан Алексовски-Скопје
 2. Зоран Трајановски-Куманово
 3. Ненад Диниќ-Скопје
 4. Митко Сотироски-Охрид
 5. Кристијан Божиновски-Скопје
 6. Зоран Димов-Велес
 7. Вјечислав Корјакин-Скопје
Жени глуви и наглуви
 1. Севдија Велиова-Штип
 2. Ангелина Гикова-Кавадарци
 3. Маја Маркова-Скопје
 4. Татјана Чечерева-Куманово
 5. Хермина Гикова-Куманово
Мажи глуви и наглуви
 1. Алим Алимовски-Скопје
 2. Бурхан Махмудовски-Куманово
 3. Стефан Гиков-Кавадарци
 4. Мустафа Велиов-Штип
 5. Ангел Милев-Кавадарци
 6. Васко Марков-Скопје
 7. Тихо Русовски-Скопје
 8. Мустафа Бекировски-Куманово
 9. Ненад Додевски-Куманово
 10. Амет Имери-Скопје
 11. Тодор Гиков-Куманово
 12. [Best_Wordpress_Gallery id=”381″ gal_title=”pingpong2022″]