НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ ПОНГ 2016

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ ПОНГ
На 16.10.2016 година во Кавадарци беше одржано Државното првенство на Македонија во пинг понг за спортисти со инвалидност, во организација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет.
На натпреварот настапија 35 натпреварувачи во пет одделни категории и беа постигнати следните резултати:

Жени класи 6-10
1.Лилјана Мицовска-Кочани
2.Олга Ристовска-Скопје
3.Наташа Црвенковска-Битола
4.Тајна Ристеска-Прилеп
5.Магдалена Делова-Кавадарци

Мажи класи 3-5
1.Муштеба Амети-Охрид
2.Зоран Јовановски-Струмица
3.Илчо Кангов-Гевгелија

Мажи класи 6-8
1.Рубинчо Ристески-Прилеп
2.Тони Митровски-Скопје
3.Игорчо Постолов-Струмица
4.Томи Јаневски-Скопје
5.Марјан Зафировски-Скопје
6.Васко Стефановски-Битола
7.Николчо Делов-Кавадарци
8.Костадин Николов-Струмица
9.Ванчо Каранфилов-Скопје

Мажи класи 9-10
1.Страшко Коцевски-Куманово
2.Небојша Ташиќ-Куманово
3.Митко Сотировски-Охрид
4.Зоран Трајановски-Скопје
5.Вјечислав Корјакин-Скопје
6.Ненад Диниќ-Скопје
7.Кристијан Божиновски-Скопје
8.Дејан Алексовски-Скопје
9.Дејан Ѓорѓиевски-Скопје
10.Моме Јаќимовиќ-Куманово

Мажи оштетен слух
1.Славчо Манчев-Скопје
2.Алим Алимовски-Скопје
3.Томица Стојановски-Скопје
4.Цанде Гелов-Кавадарци
5.Ангел Милев-Кавадарци
6.Шефкет Брахими-Скопје
7.Ивица Симоновски-Скопје
8.Илија Богдановски-Скопје

Претседателот на НФСРИМ-МПК им ги додели медалите на најуспешните спортисти по одделни категории.

[Best_Wordpress_Gallery id=”100″ gal_title=”ping-pong2016-2″]