НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

28-ми Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија 2016

Во Струга и Охрид, од 02-05.06.2016 година се одржаа 28-те Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија, во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија и коорганизација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонскиот параолимписки комитет. Игрите финансиски беа подржани од Министерството за труд и социјална политика во рамките на средствата за финансирање кои ги прима сојузот на годишно ниво.

На игрите, поред преку 90 домашни натпреварувачи, учествуваше и петчлена делегација од Босна и Херцеговина (атлетика и стрелаштво) и 4 натпреварувачи од Република Бугарија (пинг понг и стрелаштво).

Натпреварувачите беа сместени во хотел Галеб во Струга, а спортовите од програмата се одвиваа: стрелаштвото на стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид, пинг-понгот во спортската сала при ОУ „Маршал Тито“ во Струга и атлетика на спортскиот комплекс „Биљанини извори“ во Охрид.

Комплетни резултати:

СТРЕЛАШТВО

Воздушен пиштол

Име и Презиме Град 1 2 3 4 5 6 Збир
Оливера Наковска-Бикова Битола 93 95 93 96 96 99 572
Ванчо Каранфилов Скопје 88 98 91 92 91 93 553
Александар Јовановски Скопје 90 88 91 88 89 88 534
Михајло Михајлов Кавадарци 73 74 75 88 80 75 465

Воздушна пушка жени

р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Збир
Елизабета Тодоровска Куманово 79 85 72 86 322
Наташа Црвенковска Битола 54 56 72 74 256
Шухра Зукановиќ БиХ 16 32 43 36 127
Едина Алагиќ БиХ 17 28 24 8 77

Воздушна пушка мажи

  Име и Презиме Град 1 2 3 4 Збир
Небојша Пејоски Струга 87 84 81 87 339
Васко Стефановски Битола 75 85 88 87 335
Новча Тодоровски Куманово 83 86 79 86 334
Зоран Јовановски Струмица 78 78 84 85 325
Стеван Ангелески Прилеп 65 82 73 80 300
Имер Сефери Скопје 70 68 70 65 273
Авдо Исмаилов Струмица 66 72 61 55 254
Тони Митровски Скопје 52 70 58 66 246
Зоран Марадинов Кочани 26 24 21 38 109
Ефтимчо Атанасовски Кочани 14 15 18 15 62

Воздушна пушка со сталак микс

р/б Име и Презиме Град 1 2 3 4 Збир
Дејан Танески Охрид 88 84 78 85 335
Никола Ѓуровски Битола 76 83 84 85 328
Рефик Ибрагиќ БиХ 81 74 77 74 306
Ангел Манолов Бугарија 69 36 61 53 219

АТЛЕТИКА

Жени Ф37-Ф46 и општа

   Име и презиме Класа Град Ѓуле Диск Копје Поени
Нада Цветковска Ф46 Куманово 7,19 16,42 14,84 1386
Љиљана Мицовска Ф46 Кочани 7,33 15,88 12,6 1323
Силвана Трајковска општа Скопје 6,75 13,56 15,8 1308
Лидија Успрцова Ф42 Штип 4,63 12,82 8,75 1215
Нада Илиоска општа Кичево 6,02 12,67 12,93 1149
Лидија Вељановска општа Битола 5,47 13,54 11,7 1090
Снежана Јанева Ф44 Битола 5,05 11,41 10,8 1012
Наташа Црвенковска општа Битола 4,29 14,13 9,87 957
Иванка Колева општа Велес 4,42 10,23 11,2 911
Јасмина Стојановска општа Скопје 5,06 9,8 9,27 902
Тања Ристеска Ф37 Прилеп 3,36 8,61 5,94 871
Олга Ристовска општа Скопје 4,07 10,74 9,62 852
Љубица Манчева Ф44 Радовиш 4,73 9,79 7,17 844
Јулијана Ристеска општа Кичево 4 9,75 8,9 803
Мара Ошавковска општа Дебар 3,92 9,64 8,15 774

Жени Ф54-Ф58

Име и презиме Класа Град Ѓуле Диск Копје  Поени
Елена Давитковска Ф55 Кратово 4,11 10,2 7,53 1307
Ивона Грујоска Ф56 Тетово 4,14 9 6,16 1150
Едина Алагиќ Ф54 БиХ 2,89 5,78 5 1149
Аиса Рамиќ Ф56 БиХ 3,52 6,9 5,97 986
Елизабета Тодоровска Ф55 Куманово 3,30 6,07 5,37 930
Шухра Зукановиќ Ф55 БиХ 3,13 5,59 4,57 846

Мажи Ф37-46 и општа

   Име и презиме Класа Град Ѓуле Диск Копје Поени
Александар Талески Ф46 Гевгелија 9,94 25,82 36,37 1683
Митко Орданов Ф44 Кавадарци 9,44 27,46 26,4 1582
Дејан Ѓорѓиевски Ф44 Струга 8,51 28,18 21,74 1451
Димче Алексовски Ф46 Штип 9,42 20,44 28,78 1429
Горан Димчевски Ф42 Битола 7,46 13,95 24,74 1363
Имер Сефери Ф44 Скопје 8,15 22,55 23,83 1363
Николчо Пеев Ф37 Гевгелија 7,49 21,2 19,88 1323
Савре Бојковиќ Ф44 Куманово 8,15 22,6 20,62 1305
Миле Ачески Ф46 Прилеп 7,58 22 24,95 1282
Ефтимчо Атанасовски општа Кочани 8,27 20,37 23,88 1277
Дарко Спирковски Ф44 Битола 7,32 19,73 21,38 1214
Зоран Трајановси општа Скопје 7,57 16,97 25,2 1192
Тони Митровски Ф44 Скопје 7,22 19,37 18,74 1153
Васко Тушевски Ф44 Струга 7,36 20,83 16,51 1148
Панче Атанасовски Ф46 Велес 6,98 17,27 20,33 1082
Димче Јанев Ф46 Радовиш 7,53 17,69 15,82 1052
Ала Белкија Ф44 Струга 5,7 16,48 17,75 986
Анче Данев општа Кочани 5,11 11,7 14,64 771
Атли Горенца Ф46 Дебар 4,66 11,7 9,76 664

Мажи Ф53-Ф58

   Име и презиме Класа Град Ѓуле Диск Копје Поени
Зоран Јовановски Ф55 Струмица 6,24 13,17 12,56 1280
Рефик Ибрагиќ Ф54 БиХ 4,04 10,62 9,5 1162
Игор Димитриев Ф56 Струмица 5,93 12,68 11,37 1152
Спасе Коцев Ф55 Радовиш 4,47 11,3 9,23 973
Пецо Петковски Ф56 Скопје 4,47 10,65 10,14 940
Трајко Стојаноски Ф57 Прилеп 4,73 11 11,79 892
Теуфик Зукановиќ Ф56 БиХ 4,3 9,97 9,23 882
Небојша Пејовски Ф58 Струга 5,54 14,5 10,87 873
Авни Хисмани Ф56 Тетово 4,19 8,55 9,89 854

ПИНГ ПОНГ

Класи 6-10 жени

 1. Лилјана Моцевска-Кочани
 2. Олга Ристовска-Скопје
 3. Наташа Црвенковска-Битола
 4. Магдалена Делова-Кавадарци
 5. Тања Ристеска-Прилеп

Класи 3-5 мажи

 1. Трајче Стојановски-Скопје
 2. Ристо Фотевски-Скопје
 3. Зоран Јовановски-Струмица
 4. Илчо Кангов-Гевгелија
 5. Игор Димитриев-Кочани

Класи 6-8 мажи

 1. Рубинчо Ристески-Прилеп
 2. Стефанов-
 3. Ташч-Бугарија
 4. Игорчо Постолов-Струмица
 5. Тони Митревски-Скопје
 6. Марјан Зафировски-Скопје
 7. Ф.Демири
 8. Томи Јаневски-Скопје
 9. Николов
 10. Васко Стефановски-Битола
 11. Николчо Делов-Кавадарци
 12. Трпковски

Класи 9-10

 1. Страшко Коцевски-Куманово
 2. Небојша Ташиќ-Куманово
 3. Митко Сотировски-Охрид
 4. Трајановски
 5. Дејан Алексовски-Скопје
 6. Дејан Георгиевски-Скопје
 7. Тоде Арсов-Штип
 8. Атли Горенца            -Дебар

Беа поделени 15 комплети медали од кои 3 интернационални. Медалите ги поделија Софка Прчева-генерален секретар на Мобилност Македонија и Драган Дојчиноски-генерален секретар на Македонскиот параолимписки комитет.

Во рамките на игрите се одигра и меѓународен двомеч во пинг понг помеѓу Македонија и Бугарија во класи 7-8. За екипата на Македонија настапија Томи Јаневски, Игорче Постолов и Марјан Зафировски кои загубија со 3:0 од колегите од Бугарија, Бранимир Стефанов и Џејхан Ташч.

Исто така, на стадионот на ФК „Караорман“ во Струга, се одигра ревијален натпревар во мал фудбал помеѓу екипите на Мобилност Македонија и на легендите на ФК „Пелистер“. Натпреварот заврши 4:4 во регуларниот дел. Најсрдечно и најискрено им се заблагодаруваме на ветераните и легендите на ФК „Пелистер“ (воедно и легенди на македонскиот фудбал), за прекрасниот спортски настан, дружењето и пружената рака на поддршка.

Б.Јовановски

« на 2 »