НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

?????

27-ми РЕПУБЛИЧКИ СПОРТСКИ ИГРИ 2015

Во период од 04-0.06.2015 година, во Охрид беа одржани XXVII Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија на кои учествуваа преку 70 спортисти се телесен инвалидитет од 16 здруженија. Свеченото отварање на игрите се одржа на 04.06.2015 година на платото пред хотелот „МИЗО“ во Охрид, каде што беа сместени учесниците. Игрите за отворени ги прогласи претседателот на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски, а на церемонијата на отварање присуствуваа и генералниот секретар на Мобилност Македонија, Софка Прчева, генералниот секретар на Македонскиот Параолимписки Комитет, Драган Дојчиноски и директорот на Центарот за ортотика и оротетика “Славеј” од Скопје, Горан Чаловски.
Во следните три дена спортистите ги одмеруваа силите во стрелаштво, пинг понг и атлетика. Се одржаа многу натпревари во повеќе категории на спортисти, а  подолу во текстот можете да ги прочитате постигнатите резултати.

Натпреварот во СТРЕЛАШТВО се одржа на стрелиштето “Бејбунар” во Охрид на 04.06.2015 година со почеток во 17 часoт. Судии на натпреварот:Тина Годзо, Бранимир Јовановски и Драган Дојчиноски.

Резултати по категории:

Воздушен пиштол – микс

 1. Оливера Н.Бикова Битола 97 92 94 94 98 95 570
 2. Ванчо Каранфилов Скопје 88 93 94 92 90 94 551
 3. Александар Јовановски-Скопје 82 90 88 91 86 91 528

 

Серијска воздушна пушка – мажи

1.Васко Стефановски Битола 83 83 86 79 331

2.Новча Тодоровски-Куманово 79 86 81 82 328

3.Небојша Пејоски Струга 83 78 79 79 319

4.Стеван Ангелески Прилеп 70 71 81 76 298

5.Зоран Јовановски-Струмица 75 78 77 67 297

6.Ѓорѓи Здравески Прилеп 73 59 71 73 276

7.Имер Сефери Скопје 62 61 70 72 265

8.Трајко Стојаноски Прилеп 51 74 69 55 249

9.Ефтимчо Атанасовски-Кочани 22 33 39 32 126

 

Серијска воздушна пушка – жени

1.Наташа Црвенковска Битола 74 69 70 62 275

2.Елизабета Тодоровска-Куманово 65 29 83 78 255

 

Серијска воздушна пушка –микс СХ2 (сталак)

1.Дејан Танески Охрид 90 90 89 87 356

2.Снежана Танеска-Охрид 85 85 80 90 340

3.Никола Ѓуровски Битола 76 86 79 78 319

 

Директно квалификувани стрелци за следните 28-ми Републички спортски , согласно Пропозициите на Мобилност Македонија, се: Оливера Наковска-Бикова, Васко Стефановски, Новча Тодоровски, Никола Пејоски, Стеван Ангелески и Дејан Танески.

Натпреварот во ПИНГ ПОНГ се одржа во малата сала на спортскиот комплекс “Билјанини Извори” во Охрид на 05.06.2015 година со почеток во 08.30 часот.

Редослед класа 3-5 мажи:

 1. Трајче Стојановски-Скопје
 2. Зоран Јовановски-Струмица
 3. Ристо Фотевски-Скопје
 4. Илчо Кангов-Гевгелија

 

Редослед класа 6-8 мажи:

 1. Рубинчо Ристески-Прилеп
 2. Томи Јаневски-Скопје
 3. Марјан Зафировски-Скопје
 4. Игор Постолов-Струмица
 5. Николчо Делов-Кавадарци
 6. Ванчо Каранфилов-Скопје
 7. Костадин Николов-Струмица
 8. Васко Стефановски-Битола

 

Редослед класа 9-10 мажи:

 1. Страшко Коцевски-Куманово
 2. Небојша Ташиќ-Куманово
 3. Дејан Алексвски-Скопје
 4. Митко Сотировски- Охрид
 5. Зоран Трајановски-Скопје
 6. Дејан Ѓорѓиевски-Скопје
 7. Александар Димоски-Прилеп
 8. Ефтимиј Атанасовски-Кочани

 

Редослед класа 6-10 жени:

 1. Лилјана Мицовска- Кочани
 2. Наташа Црвенковска-Битола
 3. Оливера Н.Бикова-Битола
 4. Магдалена Делова-Кавадарци
 5. Тања Ристеска-Прилеп
 6. Олга Ристовска-Скопје

 

Директно квалификувани пингпонгари за следните игри согласно пропозициите на Мобилност Македонија се: Лилјана Моцовска, Наташа Црвенковска, Оливера Н.Бикова, Магдалена Делова, Страшко Коцевски, Небојша Ташиќ, Дејан Алексовски, Митко Сотировски, Рубинчо Ристески, Томи Јаневски, Марјан Зафировски, Игор Постолов, Трајче Стојановски и Зоран Јовановски.

Натпреварот во АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ, кој воедно беше и официјално Дрзавно првенство во атлетика за лицата со телесен инвалидитет на Македонија, се одржа на стадионот “Билјанини Извори” во Охрид на 06.06.2015 година со почеток во10.00 часот.

Жени класи Ф37-46 и општа

Ѓуле Диск Копје  Поени
1.      Нада Цветковска Ф46 Куманово 7,57 16,76 15,29 1438
2.      Љиљана Мицовска Ф46 Кочани 6,8 17,09 11,5 1279
3.      Силвана Трајковска општа Скопје 6,24 15,27 14,33 1267
4.      Росана Ефремова општа Скопје 6,34 14,59 14,45 1262
5.      Лидија Успрцова Ф42 штип 4,98 13,06 8,11 1239
6.      Наташа Црвенковска општа Битола 5,4 15,56 12 1141
7.      Лидија Вељановска општа Битола 5,58 14,2 12,57 1139
8.      Мерита Арслани Ф42 Струга 3,83 9,88 7,23 981
9.      Зорица Арсовска општа Скопје 5,14 10,82 10,98 979
10.    Љубица Манчева Ф44 Радовиш 5,09 14,03 6,74 974
11.    Јасмина Стојановска општа Скопје 4,47 11,67 11,58 961
12.    Снежана Јанева Ф44 Битола 4,57 10,26 10,54 935
13.    Ивона Грујоска Ф42 Тетово 3,9 8,72 6,75 934
14.    Иванка Колева општа Велес 4,46 10,26 9,88 880
15.    Јулијана Ристеска општа Кичево 4,15 10,58 7,85 807
16.    Тања Ристеска Ф37 Прилеп 3,25 6,83 5,78 799

Жени класи Ф54-57

 Ѓуле  Диск  Копје Поени
Елена Давитковска Ф55 Кратово 4,63 8,94 8,06 1351
Елизабета Тодоровска Ф55 Куманово 3,70 7,1 6,76 1096
Снежана Енговска Ф57 Кочани 2,19 4,74 3,24 561

Мажи класи Ф37-46 и општа

Ѓуле Диск Копје Поени
Александар Талески Ф46 Гевгелија 10 24,35 35,57 1649
Митко Орданов Ф44 Кавадарци 8,87 26,83 27,55 1556
Дејан Ѓорѓиевски Ф44 Струга 8,99 26,42 23,95 1489
Димче Алексовски Ф46 штип 9,54 22,04 26,31 1426
Николчо Пеев Ф37 Гевгелија 7,42 22,55 23,51 1420
Горан Димчевски Ф42 Битола 7,64 16,83 22,22 1390
Марјан Зафировски Ф37 Скопје 7,82 22,33 18,52 1338
Имер Сефери Ф44 Скопје 7,71 22,91 22,77 1323
Ванчо Каранфилов Ф42 Куманово 6,95 18,55 19,38 1319
Васко Тушевски Ф44 Скопје 7,41 24,59 21,18 1306
Савре Бојковиќ Ф44 Куманово 8,06 21,62 21,74 1302
Дарко Спирковски Ф44 Битола 7,51 20,74 21,45 1246
Иван Георгиев Ф37 Штип 6,63 19,42 17,23 1176
Авни Љата Ф38 Дебар 6,87 16,22 16,24 1156
Ефтимчо Атанасовски општа Кочани 8,3 15,74 20,74 1143
Томе Ристовски општа Кичево 7,37 18,6 18,73 1105
Панче Атанасовски Ф46 Велес 6,71 16,13 21 1055
Драге Марковски Ф44 Тетово 6,92 14,89 17,8 1034
Мирче Коцев општа Радовиш 6,93 15,06 19 1017
Ала Белкија Ф44 Струга 5,83 16,86 18,54 1016
Скендер Рахмановски Ф38 Дебар 6,92 12,85 9,38 944
Бобан Јордановски Ф37 Кичево 5,14 14,2 14,06 910
Драги Стефановски Ф44 Куманово 5,74 12,6 14,53 858
Марко Лазаров Ф42 Гевгелија 4,06 10,48 10,81 752

Мажи Ф54-58

Ѓуле Диск Копје Поени
Зоран Јовановски Ф55 Струмица 6,75 14,4 14,6 1419
Александар Јовановски Ф54 Скопје 3,94 9,42 11,23 1174
Игор Димитриевски Ф56 Струмица 5,54 11,82 9,17 1036
Спасе Коцев Ф55 Радовиш 4,54 10,9 10,82 1017
Небојша Пејовски Ф58 Струга 5,65 15,3 13,38 948
Трајко Стојаноски Ф57 Прилеп 5,4 12,6 9,13 908

Директно квалификувани спортисти за следните спортски игри во атлетика се следните спортисти: Нада Цветковска, Лилјана Мицовска, Силвана Трајковска, Росана Ефремова, Лидија Успрцова, Наташа Црвенковска, Лидија Вељановска, Мерита Арслани, Зорица Арсовска, Љубица Манчева, Елена Давитковска, Александар Талески, Митко Орданов, Дејан Ѓорѓиевски, Димче Алексовски, Николчо Пеев, Горан Димчевски, Марјан Зафировски, Имер Сефери, Ванчо Каранфилов, Васко Тушевски, Савре Бојковиќ, Дарко Спирковски, Зоран Јовановски, Александар Јовановски, Игор Димитриевски и Спасе Коцев.

На церемонијата на свечено затворање на игрите, на сите првопласирани спортисти по спортски дисциплини им беа врачени медали и дипломи, согласно Пропозициите на Мобилност Македонија за одржвање на спортските игри.

[Best_Wordpress_Gallery id=”68″ gal_title=”sport2015″]