НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Државно првенство во стрелаштво 2019

На 05.10.2019 година, на стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид се одржа државното првенство во стрелаштво за спортисти со инвалидност на Македонија.

На првенството по посебни категории настапија 12 спортисти со телесен инвалидитет во три спортски дисциплини и 7 спортисти со оштетен слух во три спортски дисциплини.

Судии на натпреварот беа Валентина Гоџовска, Бранимир Јовановски и Драган Дојчиноски, а натпреварот помина во фер и спортска атмосфера.

Средства за одржување на овој натпревар беа обезбедени од Министерството за труд и социјална политика и од Агенцијата за млади и спорт.

Спортисти со телесен инвалидитет

Воздушен пиштол микс телесни (мажи и жени)

1.Оливера Н. Бикова-Битола 96,92,92,92,96,94=562

2.Александар Јовановски-Ск. 94,93,91,92,93,90=553

3.Ванчо Каранфилов-Скопје 88,90,92,94,90,90=544

4.Небојша Пејоски-Струга 83,91,92,87,84,84=521

 

Воздушна пушка СХ1-телесни мажи

1.Васко Стефановски Битола 88,76,77,84=325

2.Бранимир Јовановски-Куманово 71,81,74,76=302

3.Никола Станоевски Битола 77,77,75,73=302

4.Ванчо Каранфилов-Скопје 56,68,75,74=273

5.Ѓоре Здравески Прилеп 70,47.70,79=266

6.Олга Ристовска Скопје 42,40,6,64=211

7.Мендо Дивјаковски-Битола 32,4,37,59=169

 

Воздушна пушка микс СХ2- телесни

 

1.Оливера Наковска Бикова-Битола 82,86,86,80=334

2.Никола Ѓуровски-Битола 81,83,79,81=324

3.Наташа Црвенковска-Битола 80,60,51,67=258

 

Глуви и наглуви спортисти

Воздушен пиштол микс глуви и наглуви (мажи и жени)

1.Светлан Седмаков-Скопје 88,92,87,91,89,89=536

2.Андријана Грковска-Скопје 89,90,91,86,83,84=523

3.Даниел Михајловиќ-Скопје 82,90,81,83,86,77=499

4.Нина Гуртавенко-Пејчиќ-Гев. 78,78,86,78,80,74=474

5.Горан Митревски-Скопје 75,76,80,83,77,82=473

 

Воздушна пушка мажи глуви

1.Светлан Седмаков-Скопје 70,77,84,77=308

2.Горан Митревски-Скопје 63,64,75,67=269

3.Даниел Михајловиќ-Скопје 59,64,65,67=255

4.Оливер Пејчиќ-Гевгелија 36,47,38,41=162

5.Бурхан Мамудовски-Куманово 17,14,28,35=94

[Best_Wordpress_Gallery id=”240″ gal_title=”strelastvo2019″]