НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Спроведени избори за мандатниот период 2009-2013 година Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет...