Индивидуални спортисти на НСФРИМ-МПК кои можат да бидат корисницина средства од даночно поттикнување по Закон за добивка од добивката за 2019 година Печати
Новости - Вести

Ред.

Бр.

Име и презиме на спортистот

Год. на раѓање

Клуб

Најдобар резултат и пласман: натпревар, дисциплина, спортско технички резултат и пласман

 

Оливера Наковска-Бикова

1974

ССРИ Битола

Трето место на Светско првенство во стрелаштво квота за Параолимписки игри во Токио 2020, поставен нов светски рекорд, 7мо место на Европско првенство

 

Бранимир Јовановски

1961

ССРИ Куманово

Учество на Светско и Европско првенство во стрелаштво

 

Ванчо Каранфилов

1956

ССРИ Кисела Вода

Учество на Светско и Европско првенство во стрелаштво

4.   

Александар Јовановски

1988

ССРИ Кисела Вода

Учество на Светско и Европско првенство во стрелаштво

5.   

Страшко Коцевски

1963

ССРИ Куманово

учество на Меѓународни  Првенства во пинг понг, Црна Гора, Бугарија и Србија

6.   

Рубинчо Ристески

1980

ССРИ Прилеп

учество на Меѓународни  Првенства во пинг понг, Црна Гора, Бугарија и Србија

7.   

Зоран Јовановски

1977

ССРИ Струмица

учество на Меѓународни  Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија,

8.   

Николчо Пеев

1984

ССРИ Гевгелија

учество на Меѓународни  Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија

9.   

Гоце Миновски

1973

ССРИ Кисела Вода

учество на Меѓународни  Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија

10. 

Елена Давидковска

1994

ССРИ Куманово

учество на Меѓународни  Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија