Спортови

  • PDF

ФСРИМ во својата годишна спортска програма, редовно организира систем на тренинзи и натпревари во пет спортови, во три степени на натпреварување: од општински, преку регионални до државни првенства и тоа во: стрелаштво, пинг-понг, атлетика, спортски риболов и шах, или прикажано по дисциплини:

1. Стрелаштво (прочитај повеќе - линк)Стрелаштво

Воздушна пушка SH1 мажи
Воздушна пушка SH1 жени
Воздушна пушка SH2 микс
Воздушна пушка - категорија останата инвалидност
Воздушен пиштол SH1 мажи
Воздушен пиштол SH1 жени
Малокалибарски пиштол - слободен избор SH1 микс
Спорт пиштол SH1 микс

2. Пинг-понг (прочитај повеќе - линк)Пинг понг

Мажи телесна инвалидност во стоечка конкуренција
Мажи останата инвалидност во стоечка конкуренција
Жени телесна инвалидност во стоечка конкуренција
Жени останата инвалидност во стоечка конкуренција
Мажи натпреварувачи во колички
Жени натпреварувачки во колички

3. Атлетика (прочитај повеќе - линк)Атлетика

Мажи натпреварувачи во колички - фрлачки дисциплини
Мажи натпреварувачи во колички - тркачки дисциплини
Мажи телесна инвалидност - стоење - фрлачки дисциплини
Мажи телесна инвалидност - стоење - тркачки дисциплини
Мажи слепи - фрлачки дисциплини
Мажи слепи - тркачки дисциплини
Мажи останата инвалидност - стоење - фрлачки дисциплини
Мажи останата инвалидност - стоење - тркачки дисциплини
Жени натпреварувачки во колички - фрлачки дисциплини
Жени натпреварувачки во колички - тркачки дисциплини
Жени телесна инвалидност - стоење - фрлачки дисциплини
Жени телесна инвалидност - стоење - тркачки дисциплини
Жени слепи - фрлачки дисциплини
Жени слепи - тркачки дисциплини
Жени останата инвалидност - стоење - фрлачки дисциплини
Жени останата инвалидност - стоење - тркачки дисциплини

4. Шах (прочитај повеќе - линк)Шах

Мажи поединечно првенство по викенд правила на FIDE
Жени поединечно првенство по викенд правила на FIDE

5. Спортски риболов

Општа категорија мажи и жени

You are here