Пинг-понг 2007

  • PDF

Жени

1. Лилјана Мицовска Кочани
2. Снежана Градошорлиева Скопје
3. Олга Ристовска Скопје
4. Каролина Богоеска Прилеп
5. Натка Брзачка Прилеп
6. Вера Цафовска Штип

Мажи - телесна инвалидност

1. Страшко Коцевски Куманово
2. Рубинчо Ристески Прилеп
3. Дејан Ѓорѓиевски Скопје
4. Михаил Бошковски Скопје
5. Александар Димоски Прилеп
6. Марјан Зафировски Скопје
7. Васко Стефановски Битола
8. Тони Ристески Прилеп
9. Моме Јаќимовиќ Куманово
10. Томи Јаневски Скопје
11. Дончо Чомбов Велес

Мажи - останата инвалидност

1. Коста Митрев Струмица
2. Тони Шапов Скопје
3. Зоран Мидоски Прилеп
4. Славе Арабаџиев Скопје
5. Зоран Арсов Велес
6. Миле Михајлов Битола
You are here