ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ТРКАЛЕЗНА МАСА 16.03.2018

  • PDF

„Идентификување на проблемите со кои се соочуваат младите лица со инвалидност во вклучување во процесот на телесна вежба и спорт, како предуслов за здрав живот и предлог решенија како истите да се надминат“.

Покана: (види тука)

You are here