Стрелаштво 2012

  • PDF

На стрелиштето “Бејбунар” во Охрид на 18.11.2012 година се одржа државното првенство во стрелаштво за спортисти со инвалидност во организација на Националната федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет.

Резултати:

Воздушен пиштол - микс

 

Име и презиме

Град

1

2

3

4

5

6

Збир

Оливера Наковска Бикова

Битола

93

92

96

98

93

95

567

Лидија Крстеска

Скопје

86

93

85

95

90

89

538

Ванчо Каранфилов

Скопје

91

88

93

85

91

89

537

Бранимир Јовановски

Куманово

87

91

84

87

86

88

523

Тони Митровски

Скопје

85

81

85

83

85

85

504

Златко Биков

Битола

73

81

82

88

87

78

489

Воздушна пушка СХ1

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

 

Бранимир Јовановски

Куманово

85

86

88

84

343

 

Новча Тодоровски

Куманово

85

87

83

87

342

 

Николче Станојовски

Битола

81

84

86

90

341

 

Васко Стефановски

Битола

69

77

84

81

311

 

Александар Јовановски

Скопје

82

75

59

86

302

 

Тони Митровски

Скопје

74

77

71

69

291

 

Имер Сефери

Скопје

77

73

71

66

287

 

Воздушна пушка СХ2

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

 

Дејан Танески

Охрид

86

90

86

88

350

 

Оливера Наковска Бикова

Битола

84

84

86

87

341

 

Никола ќуроски

Битола

83

86

86

81

336

 

Снежана Танеска

Охрид

81

74

79

80

314

 

Ангел Џуковски

Скопје

74

81

74

78

307

 

Димитар Боцевски

Скопје

64

79

77

76

296

 

Воздушна пушка жени

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

 

Елизабета Тодоровска

Куманово

77

80

86

83

326

 

Олга Ристовска

Скопје

52

61

40

25

178

 

Наташа Цевенковска

Битола

64

70

66

70

270

 

Воздушна пушка останати

Име и презиме

Град

1

2

3

4

Збир

 

Стеван Ангелески

Прилеп

76

76

64

80

296

 

Љубе Димитриевски

Куманово

75

71

76

73

295

 

Мартин Ангелов

Битола

80

63

71

74

288

 

Дејан Ѓорѓиевски

Скопје

59

68

71

65

263

 
                   

 

You are here