Шах

  • PDF

Шахот е многу популарна игра меѓу лицата со инвалидитет. Затоа НФСРИМ - МПК  организира систем на натпревари.

Шаховска партија

 Резултати од Државни првенства:

2009 година

2008 година

 
 
You are here