Стрелаштво 2007

  • PDF

 

   Воздушен пиштол (SH1 микс)      
1. Оливера Наковска Бикова Битола 90, 94, 94, 94, 96, 96 564 кругови
2. Ванчо Каранфилов Скопје 92, 88, 91, 94, 98, 95 558 кругови
3. Бранимир Јовановски Куманово 86, 87, 92, 87, 89, 93 534 кругови
4. Тони Митревски Скопје 89, 92, 84, 90, 90, 86 531 кругови
5. Митко Фидановски Битола 83, 82, 78, 94, 84, 86 507 кругови
6. Златко Биков Битола 85, 86, 90, 84, 78, 81 504 кругови
7. Тони Ристески Прилеп 86, 88, 79, 82, 85, 83 503 кругови
8. Лидија Крстевска Скопје 89, 82, 82, 82, 83, 81 499 кругови
9. Вергита Сули Битола 76, 77, 87, 84, 78, 80 482 кругови
10, Кире Ангелковски  Битола 81, 81, 78, 83, 75, 83  481 кругови
   Воздушна пушка (SH1 жени)      
1. Елизабета Тодоровска Куманово 86, 86, 81, 82 335 кругови
2. Вергита Сули Битола 76, 81, 86, 82 325 кругови
3. Менка Форчевска Тетово 68, 64, 78, 68 278 кругови
4. Олга Ристовска Скопје 65, 75, 62, 74 274 кругови
   Воздушна пушка (SH1 мажи)      
1. Новче Тодоровски Куманово 88, 87, 91, 87 353 кругови
2. Васко Стефановски Битола 81, 85, 88, 85 339 кругови
3. Никола Становски Битола 72, 81, 90, 86 329 кругови
4. Зоран Јовановски Струмица 79, 82, 85, 75 325 кругови
5. Ванчо Каранфилов Скопје 79, 84, 80, 78 321 кругови
6. Тони Ристески Прилеп 76, 74, 85, 79 314 кругови
7. Тони Митревски Скопје 74, 81, 73, 75 303 кругови
8. Туркијан Салихи Скопје 70, 80, 78, 62 290 кругови
   Воздушна пушка (SH1 мажи-останати)       
1. Јордан Пауновски Тетово 76, 71, 82, 80 309 кругови
2. Љупчо Трпковски Тетово 84, 77, 67, 72 300 кругови
3. Доне Проски Тетово 81, 69, 75, 73 298 кругови
4. Љубе Димитриевски Куманово 59, 73, 69, 76 277 кругови
5. Томе Стојаноски Прилеп 58, 38, 29, 46 171 кругови
   Воздушна пушка (SH2 микс-со сталак)      
1. Дејан Танески Охрид 89, 87, 87, 95 358 кругови
2. Оливера Наковска Бикова Битола 84, 82, 90, 92 348 кругови
3. Никола Ѓуровски Битола 80, 85, 82, 86 333 кругови
4. Снежана Танеска Охрид 79, 72, 74, 75 300 кругови
You are here