НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Заеднички подготовки на Македонската и Српската репрезентација во пинг-понг Репрезентацијата на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија во пинг...

Извршниот одбор едногласно го разреши досегашниот Генерален секретар Темелко Дојчиноски, бидејќи неговиот мандат заврши. Веднаш потоа Извршниот одбор едногласно за...

Спроведени избори за мандатниот период 2009-2013 година Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет...