НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Високиот член на Меѓународниот олимписки комитет (МОК), Ричард Паунд, тврди дека давањето на приоритет на спортистите за примање на вакцината...

Претседателот на Параолимпискиот комитет на Северна Македонија, Бранимир Јовановски, на 05.11.2020 година одржа Скајп конференција со Координаторот за односи со...

Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Северна Македонија - Параолимписки комитет на Северна Македонија, на 03.10.2020 година...

1. Просторно организациски услови на објектите Тренажниот процес, припремите и натпреварите ќе се одржуваат во спортски објекти во кои се обезбедени...